ÅRSMØTE I KJØLVIKSTØLEN GRENDAHUS

Medlemmene i Kjølvikstølen Grendahus blir kalla inn til årsmøte

torsdag 28.mars 2019  kl. 2000 på Grendahuset

Saker: Ordinære årsmøtesaker.

Eventuelle saker som medlemmer
ynskjer handsama på årsmøtet
må vera komne inn til styret seinast 18.mars.

Alle medlemmene kan møta på årsmøtet!

Det vert enkel servering!

Vel møtt!

Styret