GRENDAHUSET ER STENGT!

Kjølvikstølen Grendahus er stengt.

På grunn av koronavirus og smittefare, har styret gjort vedtak om å stengja Grendahuset for all fysisk og organisert aktivitet til og med torsdag 26.mars 2020.
Stenginga kan bli forlenga!

Dette er i tråd med vedtak og tilrådingar regjeringa og kommunen har vedteke.

12.3.2020 Styret