Søk om støtte til arrangement

Ropeidhalvøya Grendeutval inviterer til å søke støtte til planlagde arrangement.
– Born og unge vil bli prioritert
Søknadsfrist 1.november 2020
– Send søknad til: Ropeidhalvøya Grendeutval v/Ellen Iversen
ellen.iversen@haugnett.no.