Grendeutvalet på Ropeidhalvøya

Ropeidhalvøya grendeutval for perioden 2015 – 2019 er;

Torbjørg Tveita, leiar, 41616862
Finn Arthur Rosland, nestleiar
Kjetil Fjetland, medlem
Ellen Veggeberg, medlem
Leif Arne Øvrebø, medlem
Atle Tveita, vara
Siv Kristin Holmen, vara
Toyni Tobekk, vara
Ellen Iversen, vara

*****************************************

FORDELING AV ARR.TILSKOT/KULTURMIDLAR

Grendeutvalet handsamar søknader om tilskot 2 gonger/år. Dette er på det siste møtet før sommarferien og det siste møtet før jul.