Gudsteneste / lysmesse

I Marvik kapell blir det gudstjeneste og lysmesse søndag 27. november klokka 17.00, ved sokneprest Toralf Ladstein og organist Tone Vold Solheim. Korpset deltek. Offer til korpset. Velkommen!

Søk økonomisk støtte

Grendeutvalet på Ropeidhalvøya inviterer lag og organisasjonar til å søke støtte til planlagde arrangement. Tiltak for barn og unge vil bli prioritert.

Søknadsfrist 16. november 2022. Send søknad til Ropeidhalvøya grendautval: ellen.iversen@haugnett.no

Ellen Iversen, leiar

RYDDEDAG

Det blir felles ryddedag i Suldal  onsdag 20.04.22.  
Me startar kl 17.00. Då vil me vera tilstades med sekker og hanskar på Hebnes ved buss-skuret v/Storstova, på kaien i Vatlandsvåg og på kaien Marvik. Der samlar me også sekkene etter ryddinga, så vil dei bli fjerna av Suldal kommune dagen etter.

Skulen og barnehagen har alt sagt at dei vil delta på dagtid. 

Om de veit at de vil delta, har gode forslag, vil gå til anna tidspunkt eller har spørsmål, er det berre å ta kontakt med Ellen Iversen på telefon 916 05 687.

Håpar mange vil bli med på dugnaden for å gjere det så fint som muleg rundt oss på Ropeidhalvøya!  Tenk gjerne på kor du har lyst å gå på forhånd. Tips: Det er ofte mykje som ligg rundt strender og langs sjøen. 

Helsing Ellen Iversen, Ropeihalvøya grendeutval

Open kyrkje søndag 13. mars

Søndag vil kapellet i Marvik ha ope mellom 13 og 14. Det blir høve til å komme inn og sitte og tenne lys for fred. Klokkene vil kime i sju minutt frå klokka 13.

Trygg skuleveg nå!

Nå må me engasjera oss, me som bur og har hytter på Ropeihalvøya og! Å få ein sikker veg er kjempeviktig, og vel verdt å bruke litt av laurdag ettermiddag på. Helsing Ellen Iversen, leiar av grendautvalet på Ropeidhalvøya

Vi over 60 – førjulsfest

Ropeidhalvøya Pensjonistlag «Vi over 60» steller til

førjulsfest for vi over 60 på Ropeidhalvøya, på Kjølvikstølen Grendahus torsdag 18.november kl.15.30!

-Hadle Eide Bakka vil fortelja om Pilt-Ola

-Song og musikk

-Middag m/dessert​

-Utlodding

Meld deg på til Torunn, tlf. 90412847 innan søndag 7.november!

Velkommen!

Viss du har meldt deg på og ikkje kan komma, er det fint om me får beskjed