Grendeutvalet på Ropeidhalvøya

Ropeidhalvøya grendeutval for perioden 2020 – 2024 er;

Ellen Iversen, leiar
Øyvind Hebnes, nestleiar
Leif Arne Øvrebø, medlem
Tonje Fjetland, medlem
Nils Inge Lovra medlem
 
Siv Kristin S. Holmen, vara
Ole Johan Østebø, vara
Toyni Tobekk, vara

*****************************************

FORDELING AV ARR.TILSKOT/KULTURMIDLAR

Grendeutvalet handsamar søknader om tilskot 2 gonger/år. Dette er på det siste møtet før sommarferien og det siste møtet før jul.