Idrettslaget Haugil

Haugil organiserer aktivitetar og treningar for halvøybuar i alle aldrar.

AKTIVITETAR 2019:

– Måndagar kl.19.30 – 21.00: Linedance v/Kjersti Skåtevik (somme gonger på Jelsa)

– Tysdagar kl.19.30 – 20.30: Sal-trening v/Anette Veen, for alle

kl.20.00 – 21.30: Ballspel (ungdom/vaksentrening)

NB – Treningane på onsdagar blir organiserte etter avtale medlemene imellom

– Torsdag: Fotball

Miniknott kl.17.00 – 18.00 – Trenar: Anette Veen

Knott kl.18.00 – 19.00 – Trenar: Aslaug Fjetland og Anette Veen

Lilleputt kl.19.00 – 20.00 – Trenar: Johannes Kjølvik og Sverre Østebø

Ungdomstrinnet kl.20.00 – 21.00 – Trenar: Arne Vatland + foreldra

– Søndag frå kl. 19.30 – 20.30: Saltrening v/Anette Veen, for alle

Samla oversikt finn du her!

Haugil treng dommarar -Idrettslaget treng fleire dommarar til å dømme heimekampar. Kunne du tenke deg det? Er du ungdom eller vaksen og har fotballforståing? Ta kontakt med leiar.  Idrettslaget Haugil Kjølvikstølen 1 4235 Hebnes Org.nr: 984 064 888 ilhaugil@gmail.com Haugil på Facebook

BETALING AV MEDLEMSKONTINGENT

Me minnar om at alle som nyttar seg av treningstilbod i regi av Haugil må betale medlemskontingent.

Personabonnement: kr.300,-
Familieabonnement: kr.500,-

Tillegg for trening i treningsrom i kjellaren:

Personabonnement: kr.100,-
Firmaabonnement: kr.500,-

SKJEMA for bruk av treningsrommet.

Betalast til Idrettslaget Haugil, kontonummer: 3202.20.24654 NB! Faktura blir sendt ut februar/mars 2019!

STYRET I 2019

Leiar og skrivar: Toyni Tobekk, 98 22 14 10
Materialforvaltar: Jannike Sildelid
Kasserar: Helge Naustvik
Fotballansvarleg: Morten Bakken
Tur og fotball: Lars Ove Fjetland
Ungdomsrepresentant: Hanne Rebekka Hebnes
Vara: Anette Veen

Valkomité: Atle Tveita, Jan Kato Holmen