Gudstenester i Marvik kapell

Julaftan kl. 13.00
(NB Merk tida)
v/sokneprest Toralf Ladstein og organist Olaug Marie Hebnes
Korpset deltek
Offer til Kirkens Nødhjelp

1. nyttårsdag kl. 17.00
v/sokneprest Toralf Ladstein
Offer til den indre sjømannsmisjon

VELKOMMEN!