Vi over 60 – førjulsfest

Ropeidhalvøya Pensjonistlag «Vi over 60» steller til

førjulsfest for vi over 60 på Ropeidhalvøya, på Kjølvikstølen Grendahus torsdag 18.november kl.15.30!

-Hadle Eide Bakka vil fortelja om Pilt-Ola

-Song og musikk

-Middag m/dessert​

-Utlodding

Meld deg på til Torunn, tlf. 90412847 innan søndag 7.november!

Velkommen!

Viss du har meldt deg på og ikkje kan komma, er det fint om me får beskjed