Årsmøte i Haugil

Innkalling til årsmøte Haugil

Har du meiningar om halvøycupen – turstiar – treningstilbodet – vedlikehald? Kom på årsmøtet og gje oss gode innspel til arbeidet vårt i 2019. Bli med på årsmøtebingo 🙂 Me byd på frukt & snacks.

Velkommen til årsmøte i idrettslaget Haugil:
Måndag 11. februar klokka 20.00
Oppe på Kjølvikstølen
Det blir vanlige årsmøtesaker (sjå vedlegg).

Vedlegg: Innkalling, årsmelding og årsplan