Gudsteneste / lysmesse

I Marvik kapell blir det gudstjeneste og lysmesse søndag 27. november klokka 17.00, ved sokneprest Toralf Ladstein og organist Tone Vold Solheim. Korpset deltek. Offer til korpset. Velkommen!