Grendamøte om kommuneplanen

Suldal kommune v/ ordførar Gerd Helen Bø inviterer til ope møte i samband med arbeidet med ny kommuneplan. 
Møtet blir på Kjølvikstølen Grendahus tysdag 16. november kl 19.00.
Her ynskjer ein å få innspel og diskusjonar rundt kva som vert viktige satsingsområder for Suldal framover.
Kommunen vil også presentere ein overversikt over dei innspela som er komne inn til arealdelen av kommuneplanen. 
Det blir enkel servering. 
Helsing
Ropeidhalvøya Grendeutval