Søk økonomisk støtte

Grendeutvalet på Ropeidhalvøya inviterer lag og organisasjonar til å søke støtte til planlagde arrangement. Tiltak for barn og unge vil bli prioritert.

Søknadsfrist 16. november 2022. Send søknad til Ropeidhalvøya grendautval: ellen.iversen@haugnett.no

Ellen Iversen, leiar