Årsmøte Hebnes Skyttarlag

Hebnes Skyttarlag har årsmøte på Kjølvikstølen Grendahus tysdag 30.10.18 kl. 2000.
Sakliste:
1. Konstituering:
* Godkjenning av innkalling.
* Godkjenning av sakliste.
* Val av ein til å skrive møtebok.
* Val av to til å skrive under møtebok.
2. Godkjenning av årsmelding for 2018.
3. Godkjenning av rekneskap for 2018.
4. Innkomne saker:
5. Godkjenning av handlingsprogram og budsjett for 2019.
6. Val:
* Val av 2 styremedlemmer for 2 år.
* Val av 2 varamedlemmer for 1 år.
* Val av formann for 1 år.
* Val av kasserar for 1 år.
* Val av 2 revisorar for 1 år.
* Val av 2 ombud til skyttarsamlagets ombudsmøte.